info@lesbocode.nl

Lesbo-CodeLogo lesbocode

Voor 40+ vrouwen die van vrouwen houden
Wekelijkse eetSalon op donderdag
Koffie op donderdag in Nieuw-West
Film, dansen en samen eten op de 3e zondag van de maand

Poticonen > - Anna Blaman
Inschrijven voor de NIEUWSBRIEF
anna-blaman

NIEUWS

   - Eetsalon Zuid
   - Koffie Nieuw-West
   - Film en dans
   - Facebook en Twitter
 
   - Tussen homo- en
       vrouwenemancipatie
  - Akantis
  - Interview Westerpost
  - VN vertegenwoordigster
      LBTI-vrouwen
  - Lesbisch dochtertje
  - Genderbende  
  - Roze Monument
 
  - Emancipatienota
  - Speerpunt 5
  - ServicePunt Em.
  - WOUW
 
 
 
Een inleiding over het leven en werk van Anna Blaman met PPP
en een Power Point Presentatie over het beeld 'Het Geheim en Het Bewijs' in ZO
 
 
Wat betekent Anna Blaman voor vrouwen en 
Wendela Gevers Deynoot vertelt over haar beeld in Amsterdam Zuid-Oost 
 

Een middag over Anna Blaman, poticoon, 29 december 2013

 
Vóór de pauze een inleiding over het leven en werk van Anna Blaman (1905 tot 1960)
Na de pauze vertelt Wendela Gevers Deynoot, beeldend kunstenaar, aan de hand van een beeldvideo/PPP hoe het beeld in ZO tot stand is gekomen en welke thema's uit het werk van Blaman haar inspireerden. Het was een opdracht voortkomend uit een buurtinitiatief. 
 
Uit de aankondiging: 'Waarom weigerde Blaman twee literaire prijzen in de zestiger jaren? Luisteren naar gedichten over liefde, hartstocht en verlangen, op muziek gezet en gezongen door Plattél op CD. Voorlezen van prozafragmenten, o.a. door Blaman zelf op video.'
 
Bij de voorbereiding van deze middag zijn een aantal interessante videofragmenten op Internet gevonden, waarop Anna Blaman zelf te horen en te zien is.
 

Videofragmenten

Op Internet is Anna Blaman zelf te beluisteren in twee fragmenten: nl. in het korte verhaal over De Ring dat op de website van het Anna Blamangenootschap staat. Dit genootschap werd in 2010 opgericht vanwege haar 50ste sterfjaar. 
En verder is ze te zien in een fragment van het NOS journaal, waarin ze haar dankwoord uitspreekt voor de P.C. Hooftprijs van 1956. Het is in het Muiderslot. 
 
Enkele vrouwen zijn door haar werk zó geïnspireerd dat ze zelf liederen hebben gecomponeerd en op enkele van haar gedichten. Dit begint al in 1979 met de Sirenes, later bij de musical van Mevrouw Jansen in 2004 en in het herdenkingsjaar 2010 een heuse CD door Plattél
 
De Sirenes werden in 1978 opgericht in Leiden en zongen feministische liederen, waarmee ze in het hele land optreden en erg succesvol zijn, zie het enthousiasme bij het lied over Anna Blaman en beluister ook de betere kwaliteit van het lied
 
Op haar grafsteen stonden de woorden: ‘Ik ben gestorven zonder het te weten, anders had ik me toch wel verzet’. Dit zijn de twee beginregels uit het gedicht 'Winter'. Haar graf is in 1999 geruimd (!). Toch wordt er in dit fragment aandacht aan besteed en het gedicht 'Winter' voorgelezen. 
 
In het programma Boekenpraatje wordt in 2012 het boek 'Vrouw en Vriend' besproken. Het is haar eerste boek en in 1941 uitgegeven. 
 
Het Boekentribunaal, dat in 1948 tijdens de boekenweek plaatsvond n.a.v. het boek 'Eenzaam avontuur', was een traumatische ervaring voor Anna Blaman. Ze kreeg hierdoor wel een enorme bekendheid in het land. In deze video zijn ook de twee beelden van Blaman in Rotterdam te zien. 
 
 

          'Het Geheim en Het Bewijs'

Beeld van Wendela Gevers Deynoot in ZO

Na de pauze vertelt Wendela over haar werk in het algemeen en over het beeld in ZO in het bijzonder. Dit beeld over Anna Blaman is een bewonersopdracht, wat op zich al bijzonder is. De opdracht wordt gegeven in verband met het Anna Blamanjaar in 2010. Het wordt geplaatst aan de Anna Blamansingel en staat naast een drukbereden fietspad. Ligt op een kruising en is van vele kanten te bewonderen. 
 
Wendela kende het werk van Anna Blaman nog van haar middelbare schoolperiode en nam de opdracht graag aan.
Het begon met het bezichtigen van de locatie en het zich opnieuw verdiepen in het werk van Blaman.
Dan volgt een uitgebreide ontwerpfase met tekeningetjes en kleine probeersels in de ruimte en de keuze van de materialen. De uitvoeringsfase in een werkplaats door derden en tot slot de plaatsing van het beeld wat ook heel wat voeten in aarde had. 
Via een fotovideo zien we de verschillende fasen van de totstandkoming van het beeld en de problemen die de uitvoering opleveren. We krijgen een kijkje in de keuken en het is erg indrukwekkend om mee te maken waar je als beeldend kunstenaar in de openbare ruimte allemaal tegenaan loopt en hoe die opgelost worden.
 
De volgende dag bezichtigen we het beeld in ZO in de snerpende kou en Wendela vertelt ons nog allerlei belangwekkende details. Het zien van het beeld van alle kanten, erop en eronder, en de omgeving, geeft toch een heel andere indruk dan foto's. 
Het beeld staat vlak bij een grote Hogeschool en het belangrijkste winkelcentrum 'De Poort' in ZO en na afloop gaan we nog gezellig koffie drinken en oliebollen eten in een bakker annex koffieshop. 
 
 
                      Bezoek aan 'Het geheim en Het Bewijs'

 

 
 
 
 

Deel deze pagina: facebook twitter

naar boven