info@lesbocode.nl

Lesbo-CodeLogo lesbocode

Voor 40+ vrouwen die van vrouwen houden
Wekelijkse eetSalon op donderdag
Koffie op donderdag in Nieuw-West
Film, dansen en samen eten op de 3e zondag van de maand

Brieven
Inschrijven voor de NIEUWSBRIEF
brieven

NIEUWS

   - Eetsalon Zuid
   - Koffie Nieuw-West
   - Film en dans
   - Facebook en Twitter
 
   - Tussen homo- en
       vrouwenemancipatie
  - Akantis
  - Interview Westerpost
  - VN vertegenwoordigster
      LBTI-vrouwen
  - Lesbisch dochtertje
  - Genderbende  
  - Roze Monument
 
  - Emancipatienota
  - Speerpunt 5
  - ServicePunt Em.
  - WOUW
 
 

CORRESPONDENTIE over heikele punten

Deze brieven/mails zijn geschreven omdat het opvalt dat dikwijls, als het gaat over roze mensen, er eigenlijk alleen aandacht wordt besteed aan homo's. Aangezien De Lesbo-Code is opgezet om lesbische vrouwen 'ZICHTBAAR' te maken, hebben wij enkele keren de initiatiefnemers hierop aangesproken.
Over het algemeen kregen we vriendelijke reacties, soms nietszeggend, soms beamend dat ze toch heus hun best hadden gedaan, maar dat het zo moeilijk is om lesbische vrouwen te vinden of om ze over te halen om mee te doen.
En het is helaas nog altijd een realiteit dat om lesbische vrouwen te bereiken er meer moeite voor moet worden gedaan.
 
Lezing 'De Roze Wijk', 1 augustus 2014

Judith Schuyf heeft tijdens de Roze Ouderen Brunch op 1 augustus een lezing gehouden over ‘De Roze Wijk’. In het laatste gedeelte beschrijft ze hoe LHBT’ers zich per wijk kunnen organiseren om een netwerk als ‘opvang’ te organiseren bij het ouder worden. Ze gaat hierbij uit van de Pink Postcode groepen, waar weinig vrouwen aan deelnemen. Daarom hebben we een reactie geschreven om ook vrouwen te motiveren voor deelname door De Lesbo-Code bij dit initiatief te betrekken.  

Reactie van De Lesbo-Code op 'De Roze Wijk', 29 augustus 2014
Judith heeft geen reactie gegeven.
------------------------------------------------------------------------------

TV De 'Genezen Homo'

Een briefwisseling n.a.v. een uitzending van de VPRO over het 'genezen' van homo's tot in jaren 80 in Christelijke milieus. In deze uitzending komen alleen mannen aan het woord, vrouwen zijn kennelijk niet lesbisch, of in elk geval niet zichtbaar.
De uitzending en briefwisseling met de makers zeggen veel over hoe er ook nog in deze tijd tegen lesbische vrouwen wordt aangekeken, en ....... dat ze onvindbaar zijn.
Opvallend: we kennen alleen al in onze eigen kennissenkring twee vrouwen die in de jaren 60-tig zo'n behandeling hebben ondergaan; het heeft trouwens niet geholpen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boekje over Roze ouderen, waar zijn de vrouwen gebleven?
Een grote zorgorganisatie in Utrecht en omgeving heeft op 1 september 2013 een boekje uitgegeven met de titel 'Roze Ouderen', over een homovriendelijk beleid. 
Het is zonder meer een mooi boekje geworden met mooie tekeningen en foto's. Het is alleen jammer dat het vooral over mannen gaat. Oudere vrouwen worden pas op pagina 14 zichtbaar, niet eens met een foto maar met een tekening. Lees ook de correspondentie hierover.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roze Filmdagen

Verslag van een e-mail discussie met het Roze filmdagen team, oktober 2013

En weer vallen vrouwen buiten de boot bij de keuze van een jury.

Ditmaal bij het kiezen van een script voor een korte film op de Roze Filmdagen 2014.

Wat ging eraan vooraf.
Op 18 juli 2013 kwam er een mail binnen dat er ideeën werden gezocht voor een korte film, die op het Roze filmfestival in maart 2014 gelanceerd wordt. Dit script moet op 1 augustus binnen zijn, dus twee weken de tijd om het script te bedenken, op papier te zetten, een begroting te maken en medewerkers te zoeken. En dat midden in de vakantie.
Deze film wordt gesubsidieerd door het Roze Filmfestival en gaat na de première naar verschillende festivals wereldwijd. Daarnaast wordt de film voor distributie aangeboden als voorfilm in bioscopen, televisie en voor educatieve doeleinden op scholen.

Op de website wordt geen openheid gegeven over hoeveel scripts er zijn ingeleverd en wie er in de jury zaten.

Vanwege een ‘bedelbrief' hebben we een reactie gegeven over hoe e.e.a. gegaan is en wat dat betekent voor vrouwen.

Deel deze pagina: facebook twitter

naar boven