info@lesbocode.nl

Lesbo-CodeLogo lesbocode

Voor 40+ vrouwen die van vrouwen houden
Wekelijkse eetSalon op donderdag
Koffie op donderdag in Nieuw-West
Film, dansen en samen eten op de 3e zondag van de maand

Brieven > - De 'Genezen Homo'
Inschrijven voor de NIEUWSBRIEF
de-genezen-homo

NIEUWS

   - Eetsalon Zuid
   - Koffie Nieuw-West
   - Film en dans
   - Facebook en Twitter
 
   - Tussen homo- en
       vrouwenemancipatie
  - Akantis
  - Interview Westerpost
  - VN vertegenwoordigster
      LBTI-vrouwen
  - Lesbisch dochtertje
  - Genderbende  
  - Roze Monument
 
  - Emancipatienota
  - Speerpunt 5
  - ServicePunt Em.
  - WOUW
 

 

De 'Genezen Homo'

Een briefwisseling n.a.v. een uitzending van de VPRO over het 'genezen' van homo's tot in jaren 80 in Christelijke milieus. In deze uitzending komen alleen mannen aan het woord, vrouwen zijn kennelijk niet lesbisch, of in elk geval niet zichtbaar.
De uitzending en briefwisseling met de makers zeggen veel over hoe er ook nog in deze tijd tegen lesbische vrouwen wordt aangekeken. We kennen alleen al in onze eigen kennissenkring twee vrouwen die in de jaren 60-tig zo'n behandeling hebben ondergaan; het heeft trouwens niet geholpen. Lees meer hierover .....


 
VPRO-televisie
Aan de Redactie van Andere Tijden
Betreft de aflevering van zondag 22 april 2012, 'de genezen homo'
 
26 april 2012
 
Geachte redactie,

Met interesse hebben we uw uitzending gezien, en het riep veel herinneringen op aan ons verleden.
Hoe het was om in de jaren 60 en 70 lesbisch te zijn, toen we zelf jong waren.
Hoe we nog actie gevoerd hebben tegen Van den Aartweg en artikel 248 bis (dit wetsartikel staat voor altijd in ons geheugen gegrift, omdat we zelf nog in de gevangenis konden komen), tegen het gesloten bolwerk COC, etc
Wat ons gekrenkt heeft is dat u alleen aandacht heeft besteed aan de moeilijke situatie waarin homomannen zaten uit christelijke milieus. De situatie was waarschijnlijk voor lesbische vrouwen nog veel schrijnender, juist door de nog veel grotere onzichtbaarheid.
De VPRO gaat in deze gedachtegang mee door op geen enkele manier aandacht te besteden aan lesbische vrouwen, zelfs niet door op het einde van de uitzending te melden dat het moeilijk is om informatie te achterhalen hoe dit bij lesbische vrouwen zat.
Hiermee bevestigt de VPRO het idee dat nog altijd in zwang is, namelijk dat vrouwen géén seksualiteit hebben en kennen.

Deze ouderwetse opvatting hadden we niet van de VPRO verwacht!

Met vriendelijke groet,

Madelien en Marjan N

Nb. We kunnen u melden dat de gemeente Amsterdam in het najaar 2011 een emancipatienota heeft uitgebracht met vijf Speerpunten om achterstanden van vrouwen op verschillende gebieden in te lopen. Eéntje daarvan is 'Zichtbaarheid van Lesbische vrouwen'. Dit speerpunt is mede ingegeven door isolement, laag zelfbeeld, depressiviteit, discriminatie en de slechte gezondheidstoestand van lesbische vrouwen.


 
From: Paul Ruigrok
Subject: RE: Reactie op aflevering van zondag 22 april 2012,
'de genezen homo'

 

Beste Madelien en Marjan N,

Ja, u heeft volkomen gelijk, we hadden het moeten noemen. Het kwam hierdoor: de uitzending gaat over homotherapieën en hun cursisten. Maar die cursisten waren voor ruim 95% procent man, er kwam slechts een enkele vrouw naar die cursus. Maar juist dat hadden we moeten vermelden, dat hebben we ons ook gerealiseerd.
Waar die vrouwen naar toe moesten - ja, ik denk dat u gelijk hebt, dat ze nog minder kanten op konden dan de christelijke homomannen. En we weten het inderdaad niet. Dus ja, we zijn daarin tekort geschoten - maar ouderwets zijn we niet hoor.

met vriendelijke groet,

Paul Ruigrok redactie Andere Tijden

Naar boven


 
VPRO-televisie
Aan de Redactie van Andere Tijden
t.a.v. Paul Ruigrok

7 mei 2012

Beste Paul Ruigrok,

We bedanken u voor uw reactie op onze brief van 26 april.
Wat ons verbaast is dat u deze reactie niet op jullie website zet bij de ingezonden brieven.
We begrijpen heus wel dat de uitzending over homotherapieën gaat en hun cursisten.
Maar u geeft geen compleet beeld van wat er in die tijd speelde door aan een gedeelte van de cursisten geen aandacht te besteden, ook al is dit maar een kleine groep vrouwen. Door alleen de meerderheid voor het voetlicht te brengen schrijft u vrouwen weg, en dit is was er steeds gebeurt bij geschiedschrijving. Vrouwen worden door deze werkwijze van historici onzichtbaar: ze bestaan niet meer.
U had er voor kunnen kiezen om ook aandacht te besteden aan de vrouwelijke cursisten.
Waarom gingen zij naar deze 'therapie', hoe was hún leefsituatie, hoe was het om als enige vrouw tussen homomannen te zitten. En wat let u om alsnog hier een uitzending over te maken? Deze vrouwen leven nu nog, het is dus een kans .....
Toevallig kwamen we gisteren een vrouw tegen die bovengenoemde cursus in de grote zomervakantie heeft gevolgd op verzoek van haar vader die dominee was (ze zat nog op school). Van de 50 cursisten waren er 3 of 4 vrouw (pubers, allemaal erg jong). Ze vertelde dat ze niet 'geslaagd' was voor de cursus, dus nog lesbisch. Voor haar zou de drempel om deel te nemen aan zo'n t.v. programma erg hoog liggen.
Over het woord 'ouderwets' waren wij (ondergetekenden) het onderling niet eens. Persoonlijk vind ik jullie programma niet ouderwets. Maar in deze uitzending geeft u wel blijk van een traditionele opvatting over seksualiteit, omdat u in uw uitzending meegaat met het idee dat seksualiteit niet bestaat bij vrouwen.
We hopen dat u nog een programma maakt over lesbische vrouwen, wat van alles te maken heeft met de seksualiteit en de maatschappelijke positie van vrouwen in het algemeen. Een ingewikkeld onderwerp om aanvaardbaar voor het voetlicht te brengen.

Met vriendelijke groet,

Marjan N en Madelien.

ps een aanrader is om de lezingen van het Mosse Fonds op Internet te raadplegen die door vrouwen gegeven zijn.

Delivered-To: marnieuw@dds.nl

Naar boven


 
From: Paul Ruigrok
Subject: RE: Nogmaals reactie op aflevering van zondag 22 april 2 012, 'de genezen homo'
Date: Tue, 8 May
 

Beste Marjan N en Madelien,

Uw antwoord verrast me nogal. U schrijft namelijk over een zomercursus waar ook vrouwen bij waren. Ik kan die cursus niet plaatsen. Ze kunnen in ieder geval niet van Different of De Nieuwe Schepping zijn, de therapiegevers die in onze uitzending worden besproken.
De groepstherapieën die daar gegeven werden waren uitsluitend voor mannen.
De enkele vrouw die zich daar meldde kreeg individuele gesprekken, en die duurden zelden lang.
U schrijft ook dat het om jongeren gaat, pubers. Ook die kwamen, voor zover ik weet, niet in aanmerking voor therapie. Dus ik weet niet om welke cursus het gaat.
U schrijft trouwens dat deze vrouw waarschijnlijk niet zou mee willen werken aan een uitzending. Dat hebben we met dit onderwerp ook wel gemerkt. We hebben meer dan 100 mensen gesproken, en we waren enorm blij dat we drie (mannen) hadden gevonden die hun verhaal voor de camera wilden vertellen.
Ik ben blij te horen dat het meevalt met de ouderwetsheid. En ook zaten er in deze uitzending geen vrouwen, dat betekent echt niet dat we vinden dat de vrouwelijke seksualiteit niet bestaat.

met vriendelijke groet,

Paul Ruigrok

Naar boven

Deel deze pagina: facebook twitter

naar boven