info@lesbocode.nl

Lesbo-CodeLogo lesbocode

Voor 40+ vrouwen die van vrouwen houden
Wekelijkse eetSalon op donderdag
Koffie op donderdag in Nieuw-West
Film, dansen en samen eten op de 3e zondag van de maand

Nieuws
Inschrijven voor de NIEUWSBRIEF
nieuws

NIEUWS

   - Eetsalon Zuid
   - Koffie Nieuw-West
   - Film en dans
   - Facebook en Twitter
 
   - Tussen homo- en
       vrouwenemancipatie
  - Akantis
  - Interview Westerpost
  - VN vertegenwoordigster
      LBTI-vrouwen
  - Lesbisch dochtertje
  - Genderbende  
  - Roze Monument
 
  - Emancipatienota
  - Speerpunt 5
  - ServicePunt Em.
  - WOUW
 

ACHTERGRONDINFO

 

Aanleiding voor het opzetten van de koffieochtenden

In de beleidsnota van 2011 van de Gemeente Amsterdam met de titel ‘Vrouwenemancipatie in Amsterdam: naar economische zelfstandigheid en zelfbeschikking’ worden vijf speerpunten geschetst op gebieden waarop vrouwen in Amsterdam nog altijd een achterstand hebben.
Het vijfde speerpunt gaat over lesbische vrouwen, en in het bijzonder over jonge en oudere lesbische vrouwen.
 
Zichtbaarheid van lesbische vrouwen, speerpunt 5
LBT-vrouwen, met name de leeftijdsgroepen <25 en >50, worden vaker dan heteroseksuele vrouwen en homoseksuele mannen geconfronteerd met psychosociale en somatische problemen. Een deel van hen heeft te maken met geweld of wordt uitgesloten door familie of hun gemeenschap.
Uit onderzoek uit 2009 van Stichting Ondersteboven blijkt dat isolement, een laag zelfbeeld, depressiviteit, discriminatie en gevoelens van onveiligheid veel voorkomen bij lesbische vrouwen. De problemen zijn het grootst bij meisjes tot 25 jaar. Bovendien toont het onderzoek aan dat de klachten van vrouwen samenhangen met ervaringen van stigmatisering en negatieve reacties op het lesbisch of biseksueel zijn. De achterblijvende emancipatie van LBT-vrouwen is een gevolg van minderheidsstress en de relatieve afwezigheid van coping mechanismen om met de negatieve gevolgen van die stress om te gaan.

Ongeveer 4%-6% van de vrouwen geeft in de enquête 'Staat van de Stad' aan de voorkeur te geven aan een relatie met een vrouw. Dit komt neer op 13.000-19.000 vrouwen boven de 20 jaar.

Rond de 10% van de lesbische vrouwen geeft aan een (zeer) slechte gezondheid te hebben, voor heterovrouwen ligt dit op 4% (SvdS). Van de lesbische vrouwen in Amsterdam geeft in 2010 14% aan zich in de afgelopen 12 maanden weleens gediscrimineerd te hebben gevoeld op basis van de seksuele geaardheid (ABM 2010).

De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven uit de samenleving waarin homoseksualiteit van vrouwen bespreekbaar wordt gemaakt voor groepen waar op dit onderwerp nog relatief vaak een taboe rust. Streven is dat meer Amsterdammers homoseksualiteit en lesbische vrouwen accepteren.

SPE - ServicePunt Emancipatie
Het ServicePunt Emancipatie is het kennisknooppunt van het Amsterdamse vrouwenveld. Het SPE heeft als doel (vrouwen)organisaties te ondersteunen bij hun inzet voor de emancipatie van Amsterdammers, vrouwen én mannen. Ook brengen ze mensen en initiatieven bij elkaar en zetten ze de kennis over de actuele emancipatiethema's breed uit in de stad.

Het SPE is een initiatief van de Amsterdamse gemeenteraad in reactie op onderzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de Gemeente Amsterdam in 2009. Uit dat onderzoek blijkt dat Amsterdamse vrouwenorganisaties behoefte hebben aan praktische ondersteuning door een onafhankelijk, stedelijk expertisecentrum. Het Servicepunt Emancipatie vervult deze rol. Gefinancierd door de gemeente Amsterdam, maar onafhankelijk en zelfstandig werkend.

In de periode 2012-2014 werkt het SPE op basis van het emancipatiebeleid van de Gemeente Amsterdam. Via een speciale procedure kunnen vrouwengroepen subsidie aanvragen per speerpunt. Via Stichting Wouw hebben we deze startsubsidie aangevraagd.

WOUW-Amsterdam
De activiteiten van de Lesbo-Code zijn mogelijk geworden dankzij de gastvrijheid en ondersteuning van vrouwen van de WOUW. Deze Stichting zet zich in voor de belangen van 50+ vrouwen in Amsterdam.

Binnen ’gemengde’ organisaties zijn lesbo’s vaak niet als zodanig zichtbaar. Lesbische vrouwen vestigen niet graag de aandacht op zichzelf. Daarom is het bijzonder dat de Wouw dit initiatief mogelijk maakt en van harte ondersteunt.

In april 2013 zijn we verder gegaan als onafhankelijke Stichting met de naam 'Een Vrolijke Oude Dag'.

'Het uiteindelijke doel van de lesbische beweging kan nooit alleen de bevrijding van individuele potten zijn, maar is de bevrijding van (homo)seksuele gevoelens in iedereen'.

Citaat uit het boek ‘Is een vrouw een mens?’, van de kunstenares Toos Koeman, 1991.Zij is vele jaren actief geweest bij de WOUW
 

 

Deel deze pagina: facebook twitter