info@lesbocode.nl

Lesbo-CodeLogo lesbocode

Voor 40+ vrouwen die van vrouwen houden
Wekelijkse eetSalon op donderdag
Koffie op donderdag in Nieuw-West
Film, dansen en samen eten op de 3e zondag van de maand

PR > - start Buitenveldert
Inschrijven voor de NIEUWSBRIEF
start-buitenveldert

NIEUWS

   - Eetsalon Zuid
   - Koffie Nieuw-West
   - Film en dans
   - Facebook en Twitter
 
   - Tussen homo- en
       vrouwenemancipatie
  - Akantis
  - Interview Westerpost
  - VN vertegenwoordigster
      LBTI-vrouwen
  - Lesbisch dochtertje
  - Genderbende  
  - Roze Monument
 
  - Emancipatienota
  - Speerpunt 5
  - ServicePunt Em.
  - WOUW
 

 

Hoe begonnen de koffieochtenden in Buitenveldert?

In het voorjaar 2015 kwam de vraag van Ellen om ook een koffie-ochtend in Buitenveldert te starten. In augustus werd dit een serieuze vraag en hadden we verschillende gesprekken. Daarna afspraken gemaakt met de desbetreffende functionarissen van het Wijkcentrum en de buurtkamer. Alles werd netjes op papier vastgelegd.

Zij vonden het een prima idee om koffieochtenden in de buurtkamer te starten en we hebben ook alle ondersteuning gekregen die nodig was.

En zo begonnen we met een stukje in de Wijkkrant van Buiteveldert om bekendheid te geven aal het initiatief. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Stukje voor de Wijkkrant in Buitenveldert van 17 oktober 2015

Koffieochtend voor lesbische 40+ vrouwen

Marjan Nieuwenhuis

In Amsterdam Zuid en in Nieuw West bestaat het al drie jaar, een gezellige koffie-inloop met lesbo’s uit de buurt. Dit leek Ellen wel wat, naast de deur zo’n koffieochtend opzetten, en ze zocht contact met De Lesbo-Code, die ervaring heeft met het organiseren van zoiets. Het Huis van de Wijk Buitenveldert staat positief tegenover het idee en zei alle medewerking toe.

In een aantal buurten in Amsterdam bestaan enkele jaren de zgn. Pink Postcodegroepen, opgezet voor roze mensen. Deze maandelijkse bijeenkomsten zijn meestal in cafés en ’s avonds. Helaas blijken er in de praktijk vooral mannen te komen. Vandaar dat het idee ontstond om ’s ochtends koffieochtenden voor vrouwen op te zetten. 

Zichtbaarheid van lesbische vrouwen

Een stimulans kwam ook vanuit de Gemeente Amsterdam. Via de emancipatienota in het najaar 2011 werden vrouwen aangemoedigd om op een vijftal speerpunten projecten in te leveren om achterstanden van vrouwen in te lopen. Het ging over economische zelfstandigheid, zelfbeschikking en zelfbewust opgroeien.

Het vijfde speerpunt was ‘zichtbaarheid van lesbische vrouwen’. Voor lesbische vrouwen, en zeker voor oudere lesbische vrouwen, zijn er maar weinig ontmoetingsplekken, met o.a. vereenzaming tot gevolg. Tijd om hier iets aan te doen. Naar analogie van de pink postcode groepen is toen De Lesbo-Code opgezet die niet alleen wekelijkse koffieochtenden ging organiseren, maar ook maandelijkse filmmiddagen op de zondag en extra activiteiten tijdens de zomermaanden. 

En nu dan in Buitenveldert, gezelligheid om de hoek

Gastvrouw Ellen van Neck: ‘Elke zondagochtend ben je van harte welkom in de buurtkamer naast het café. Hier kunnen we met elkaar genieten van een kopje koffie of thee. Samen kunnen we ervaringen uitwisselen en over allerlei onderwerpen praten die ons interesseren, zoals over die mooie tentoonstelling en de prachtige muziek die je gehoord hebt. Ontmoet de vrouwen om met meer energie de koffieochtend te verlaten dan dat je er mee binnenkwam.’  

Vanaf 8 november wekelijkse koffieochtend, van 11.00 uur tot 12.30 uur

Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112,
tel 020 6449936
info@lesbocode.nl
www.lesbocode.nl
 

 

Deel deze pagina: facebook twitter

naar boven